Regulamin

Regulamin serwisu

 

 1. Informacje Ogólne

  Serwis internetowy „www.trumny.bawol.pl” w ramach którego podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne mogą przeglądać ofertę, zwany dalej "Serwisem", prowadzony jest przez firmę: Bawoł Grzegorz, Miękisz Stary 89a, 37-543 Laszki. Firma ta w dalszej części Regulaminu zwana jest Właścicielem Serwisu.

  Firma Bawoł Grzegorz wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Numer NIP: 7921834672
  Numer Regon: 650944829

  Adres korespondencyjny
  Bawoł Grzegorz
  Miękisz Stary 89a, 37-543 Laszki
  Kontakt
  tel (+48) 602367786
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Punkty sprzedaży produktów prezentowanych w Serwisie:
  Miękisz Stary 89a, 37-543 Laszki
  Kontakt
  tel (+48) 602367786

 2. Warunki korzystania z serwisu

  Niniejszy serwis internetowy został przygotowany w celu ułatwienia zapoznania się z ofertą Właściciela serwisu. Nie dokonujemy sprzedaży poprzez niniejszy Serwis konsumentom ani podmiotom gospodarczym. Serwis służy jednynie celom zapoznania się z ofertą i przekazaniem informacji kontaktowych.

 3. Polityka prywatności i postanowienia końcowe

  1. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jak również danych osobowych jest Grzegorz Bawoł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bawoł Grzegorz adres: woj. PODKARPACKIE, pow. jarosławski, gm. Laszki, miejsc. Miękisz Stary, nr 89A, 37-543, poczta Laszki, NIP: 7921834672, REGON: 650944829.

  3. W sprawach ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora proszę kontaktować się pod numerem telefonu: +48 602 367 786, poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem: Bawoł Grzegorz, Miękisz Stary 89A, 37-543 Laszki.

  4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej „RODO”) – tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną – tj. umowy o korzystanie z funkcjonalności Serwisu. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z funkcjonalnością serwisu – tj. newsletterem Administrator będzie także przetwarzał dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest warunkiem zawarcia umowy o korzystanie z funkcjonalności Serwisu Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku subskrypcji newslettera, ale bez podania tych danych Administrator nie będzie miał możliwości informowania Pani/Pana o świadczonych usługach.

  6. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przez okres prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej, chyba, że Pani/Pan skorzysta wcześniej z przysługującego prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z rejestracją konta w Serwisie Administratora, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do momentu usunięcia konta z Serwisu Administratora.

  7. Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dział marketingu. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane Pani/Pana dane osobowe będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

  8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

   1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;

   2. żądania sprostowania danych osobowych;

   3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

   5. przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.

   6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Może Pani/Pan skorzystać z praw, o których mowa w ustępie 8, kontaktując się z Administratorem telefonicznie pod numerem +48 602 367 786, poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem: Bawoł Grzegorz, Miękisz Stary 89A, 37-543 Laszki.

  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego w rozumieniu RODO) w zakresie przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

  4. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, w tym nie dokonuje profilowania, z wyjątkiem przypadku wskazanego w ustępie 13.

  5. W celu rozwijania i optymalizacji oferty Serwisu oraz celach statystycznych i reklamowych ruch użytkowników na stronach Serwisu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie są danymi osobowymi. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w Serwisie, wybieranych produktach, stronach z których użytkownik trafia do Serwisu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki) i Google Adwords (reklama). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Możesz również zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. użytkownik może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego Serwisu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.

  6. Obsługa Serwisu dokłada wszelkich starań aby opisy produktów i ich zdjęcia najbardziej trafnie charakteryzowały produkt jednak w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy użytkownika o kontakt mailowy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kontakt telefoniczny.

  7. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Właściciela Serwisu lub firm z nim współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Właściciel Serwisu nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.

  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  9. W odniesieniu do zawierania i wypełniania niniejszej umowy obowiązuje prawo polskie.

  10. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

  11. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu użytkownicy posiadający konto na stronie Serwisu zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.